25926 kez ziyaret edildi.

ULUSLARARASI MADEN İŞLETME KONGRESİ KONSEYİ ÜYELERİ

Başkan: Cyril O’Connor        
Seçilmiş Başkan: Ralph Holmes          
2.Başkan: David Deglon          
Geçmiş Başkan: Eric Forssberg        

 

Valentine Chanturiya
Jim Finch
Juan Yianatos
Pradip
Robin Batterham
Güven Önal
Diana Drinkwater
Rod Elvish
Jan Cilliers
Zhenghe Xu
Romke Kuyvenhoven
Han Long
Brij Moudgil
Pablo Brito-Parada